Onze locaties

Kerkveld - Jutphaas

Een nieuw Zorg- en Welzijncentrum in Nieuwegein!

Eind 2019, begin 2020 gaan de Gezondheidscentra in Juthaas Wijkersloot en Zuilenstein samenwonen met MOvactor, in een nog nieuw te bouwen onderkomen op het terrein van zorgcentrum Zuilenstein. Het is bedoeling dat dit nieuwe centrum nog beter aansluit op de gezondheidsvragen van de Nieuwegeiners.

De activiteiten van MOvactor in buurthuis Kerkveld gaan vanaf 1 maart 2018 verhuizen naar een andere locatie in de buurt van Kerkveld totdat de nieuwbouw gereed is.

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen, houd onze website of jouw wijkkrant goed in de gaten.

lees meer

Buurtplein Galecop - Galecop

lees meer

Buurtplein Doorslag - Doorslag

lees meer

Stadshuis - Centrum

lees meer

Buurtplein Batau - Batau

lees meer

Buurtplein Zuid - Zandveld

Nieuwegein opende in februari 2014 het eerste centrum waar welzijn, gezondheid en cultuur samenwerken én zich verbinden in één gebouw: Buurtplein en Zorgplein Zuid. Uniek aan Buurtplein en Zorgplein Zuid is dat diensten op het gebied van zorg en welzijn zijn geïntegreerd, zodat burgers het beste maatwerkpakket kunnen krijgen. lees meer