Spelregels op de buurtpleinen

Fijn dat je gebruikt maakt van het buurtplein van MOvactor. Omdat het buurtplein samen met anderen gebruikt wordt, hebben we spelregels opgesteld. Wij vragen iedereen zich aan deze spelregels te houden. Hierdoor blijft het buurtplein voor iedereen een fijne plek om te zijn.

  • TOEGANG TOT HET GEBOUW

Iedereen is welkom op het buurtplein om anderen te ontmoeten, samen deel te nemen aan een activiteit, boeken in te leveren of op te halen, maar ook voor het nuttigen van een consumptie.
Het gebouw is open als er activiteiten zijn.
Het gebouw is beschikbaar 7 dagen per week tussen 09:00 en 23:00 uur. Als je iets wilt organiseren, overleg dit met de buurtverbinder op het buurtplein. Dan zorgen wij, in samenspraak met jou, dat het gebouw open is op jouw moment.
Natuurlijk ga je niet zomaar een ruimte in, die wordt gebruikt door een andere groep.
Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen. Er is geen mogelijkheid om bij diefstal over vermissing of schade aan goederen van jezelf de organisatie van je activiteit of het buurtplein aansprakelijk te stellen.

  • GEDRAG

Iedereen die aanwezig is op het buurtplein van MOvactor draagt bij aan een omgeving en sfeer waardoor iedereen zich welkom, veilig en gerespecteerd voelt. Ongewenste intimiteiten, discriminatie en (verbaal) geweld zijn uit den boze op het buurtplein. We spreken elkaar daarop aan als het nodig is.
Als er in de situatie niets veranderd, dan zal de buurtverbinder daarop actie ondernemen. Dit kan er mogelijk toe leiden dat de toegang tot het buurtplein wordt ontzegd.

  • GEBRUIK EN AANKLEDING VAN RUIMTEN

Goede ideeën om het buurtplein van binnen te verbeteren zijn van harte welkom. Bespreek deze met de buurtverbinder en na akkoord kan de ruimte worden aangepast.
Aanpassingen zonder akkoord van de buurtverbinder waardoor er schade ontstaat aan het buurtplein, moet je zelf herstellen of wij herstellen het op jouw kosten.
Schade door jou toegebracht, meld je persoonlijk bij de buurtverbinder. Dan maken we samen afspraken hoe we er mee omgaan. Niet melden betekent dat andere gebruikers last kunnen hebben van de door jouw toegebrachte schade, waardoor andere gebruikers hinder kunnen ondervinden.
Als je een zaal hebt gebruikt, dan laat je deze netjes achter in de basisopstelling. Deze staat op de poster die aan de muur hangt. Als je bij aanvang van je activiteit ziet dat je voorganger het niet goed heeft achtergelaten, dan vragen wij jou om dit in het schrift te zetten wat op de balie ligt. Wij delen dit signaal met de voorganger.
De nooduitgangen en locatie waar brandblusapparatuur hangt, dienen altijd vrij toegankelijk te blijven.

  • HUISDIEREN

Het meenemen van huisdieren naar activiteiten is in verband met de hygiëne en het veiligheidsgevoel van de andere gebruikers en bezoekers niet toegestaan. Het meenemen van hulphonden is natuurlijk wel toegestaan.

  • AANWIJZINGEN OPVOLGEN

De buurtverbinder, het gastenteam en organisatoren van activiteiten zullen aanwijzingen geven - als daar aanleiding toe is - op het gebied van (sociale) veiligheid en hygiëne. Je dient deze altijd op te volgen.

  • ROKEN, ALCOHOL EN DRUGS

Op het buurtplein van MOvactor komt jong en oud samen en geven we elkaar het goede voorbeeld om gezond te leven:
- Roken, in wat voor vorm ook, is niet toegestaan. Ook niet net voor de deur van het buurtplein.
- Drugs, van welke aard dan ook, zijn in de accommodaties niet toegestaan.
- Op de buurtpleinen wordt alleen zwak alcoholhoudende drank geserveerd (alcoholpercentage tot 15%). Het zelf meebrengen van alcoholhoudende drank is niet toegestaan, daar hebben we geen vergunning voor.

  • CONSUMPTIES

Consumpties zijn voor een vriendelijk bedrag te koop. Dus we verwachten dat als je op het buurtplein bent, dat je daar gebruik van maakt en geen eigen drinken meeneemt.
Als er een reden is waarom je geen gebruik van kunt maken van de consumpties die geschonken worden in het buurtplein, wil je dat dan bespreken met de buurtverbinder? Dan maken we een persoonlijke afspraak.
Wil je zelfgebakken koekjes of taart uitdelen? Dat vinden we leuk! Zou je dat even kunnen aangegeven bij de buurtverbinder? En ervoor willen zorgen dat je de zaal schoon en netjes achterlaat? Dan kunnen we dit nog heel lang mogelijk maken met elkaar.
Het buurtplein is een plek waar we in vertrouwen samenwerken. Dus kan iedereen gebruik maken van de kassa. Consumpties worden bij gebruik aangeslagen op de kassa en afgerekend. Daarop bestaan geen uitzonderingen. De buurtverbinder controleert regelmatig. Indien er aanleiding toe is, zal deze je aanspreken op niet afgerekende zaken en deze alsnog in rekening brengen. Indien er grote hoeveelheden verdwijnen, dan zal altijd worden overwogen of er aangifte wordt gedaan van diefstal.

  • PRIVACY

Op het buurtplein gaan we zorgvuldig om met elkaars privacy.
Vraag vooraf toestemming aan iemand voor een foto, interview, opname en het gebruik van diens volledige naam en stem ook af waar je het voor gaat gebruiken. Respecteer het als iemand aangeeft het niet goed te vinden. 
Deel niet zomaar de privégegevens van iemand zonder vooraf toestemming gevraagd te hebben.
Cameratoezicht is er in principe niet, maar soms is het nodig. Als dat het geval is, dan maken we dat helder door dit (tijdelijke) op te nemen in dit reglement.