Vief

Vief staat voor kracht, levendigheid en vitaal zijn

Vief is er voor ouderen met beginnende dementie/geheugenproblematiek en hun mantelzorgers.
Wanneer iemand beginnende dementie of geheugenproblematiek heeft, kunnen de activiteiten die iemand onderneemt afnemen. En daarmee de wereld erg klein worden. Vaak leidt dit er ook toe dat  de oudere steeds meer afhankelijk wordt van een huisgenoot of anderen. De druk op de mantelzorger(s) neemt toe. Vief is er dan om samen te kijken naar mogelijke activiteiten in de week die de oudere al dan niet samen met hun mantelzorger(s) kan doen en de mantelzorger(s) kan ontlasten. Activiteiten die passen bij de mogelijkheden.

Interesses, wensen en behoeften

Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals (samen) aansluiten bij activiteiten in een Buurtplein van MOvactor of een andere locatie bij jou in de wijk. Alsook een maatje die samen met de oudere thuis iets doet of de oudere meeneemt naar activiteiten. De interesses, wensen en behoeften van zowel de oudere als de mantelzorger zijn hierbij leidend. Doel is om met deze activiteiten de week weer prettiger in te vullen. Ouderen die met Vief in aanraking zijn gekomen, geven aan dat zij weer meer plezier hebben in het leven. En mantelzorgers voelen zich gesteund en het zorgen voelt minder zwaar aan.

Activiteiten op maat

De activiteiten die MOvactor zelf voor ouderen met beginnende dementie of geheugenproblematiek organiseert, worden samen met deskundige vrijwilligers, de oudere en de mantelzorger(s) zo veel mogelijk op maat ingevuld. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Bewegen
  • Wandelen in de wijk
  • Muziek maken of ernaar luisteren
  • Zingen
  • Kunst bekijken en bespreken
  • Spelletjes spelen
  • Een hobby weer oppakken

Voorbeeld van een Activiteit op maat

Bewegen is goed voor lichaam en geest, voor iedereen maar zeker ook voor de oudere met geheugenproblematiek. Bestaande wandelgroepen zijn vaak groot in omvang en lopen meestal een lange afstand. Daarom wandelen we bij Vief een kortere afstand in de wijk samen met geschoolde vrijwilligers. De deelnemer kan met of zonder mantelzorger, in een ontspannen sfeer, een wandeling maken in een voor hem/haar bekende omgeving. De groep start met een kopje koffie en kan na de wandeling deelnemen aan een gezamenlijke lunch in het Buurtplein.

Meer informatie en aanmelden

Neem dan contact op met Carin van Meegen. Telefonisch via 06-25645837 of per e-mail via cvanmeegen@movactor.nl. Samen kan er gekeken worden of Vief ook iets voor jou kan betekenen.