Vrijwilligerswerk bij MOvactor

Bij veel diensten van MOvactor spelen vrijwilligers een sleutrelrol. In totaal zijn er maar liefst zo’n 370 vrijwilligers actief. Vrijwilligers bij MOvactor worden op de achtergrond ondersteund door professionals en zij krijgen de benodigde bijscholing. Hun rechten en plichten zijn vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. In de vrijwilligersraad kunnen ze meepraten en meedenken over het vrijwilligersbeleid van onze organisatie. Door het jaar heen ontvangen onze vrijwilligers geregeld attenties vanuit de organisatie.

MOvactor is altijd opzoek naar enthousiaste vrijwilligers voor onze diensten in Nieuwegein. Bijvoorbeeld om onze diensten de thuisadministratie en servicepunt zorg en welzijn te versterken. Of als netwerkcoach, taal-/sociaal maatje of gastvrouw/gastheer op de buurtpleinen en bij de ondersteuning van de de diverse activiteiten op een van onze buurtpleinen

Vrijwilliger worden bij MOvactor?
Kijk hier voor onze actuele vraag naar vrijwilligers.