Jongerenwerk

Het jongerenwerk van MOvactor zoekt jeugd en jongeren op in hun directe omgeving, op plaatsen waar zij hun (vrije) tijd doorbrengen. Het jongerenwerk heeft frequent contact met jongeren. De jongerenwerkers sluiten aan bij de leefwereld van deze jongeren. Nieuwegein is hun werkterrein, de wijk hun kantoor en de leefwereld van de jongeren hun spreekkamer. Dit alles passend bij het leefritme van jongeren, dus niet gebonden aan school- of kantoortijden.

Wat doet het jongerenwerk?

De jongerenwerkers gaan in gesprek met jongeren (en hun ouders/opvoeders) over wat hen (dagelijks) bezighoudt. Komt het jongerenwerk in dit gesprek dingen tegen waar de jongeren mee zitten (bijvoorbeeld: pesten, motivatie op school, werk of daginvulling, inkomen, drugs en alcohol, huisvesting, problemen thuis etc.) en die hun belemmeren in het dagelijks leven, dan gaat het jongerenwerk samen met de jongere(n) opzoek naar een oplossing. De jongerenwerker kan in een aantal gesprekken samen met de jongere en zijn omgeving toewerken naar een oplossing of verbetering van zijn/haar situatie. Voorbeelden van mogelijke oplossingen zijn het samen vinden van een stageplaats, een baan of het omgaan met alcohol. Het jongerenwerk sluit aan bij de leefwereld, het leefdomein en op het leefritme van jongeren. Dit biedt voor jongeren een opening om met het jongerenwerk hun knelpunten te bespreken. Wanneer een jongere een vraag stelt die specifieke hulp of ondersteuning vraagt, maakt de jongerenwerker het mogelijk  dat de jongere deze hulpverlening krijgt. Dit kan door bijvoorbeeld samen met de jongere in gesprek te gaan met een hulpverlener.

Naast het verbinden met specifieke hulpverlening legt het jongerenwerk ook de verbinding met de buurt/wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de (eigen) wijk en leefomgeving. Het jongerenwerk werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie (wijkagenten), woningbouwcorporaties en bewoners. Als de omgeving (ouders, docenten, wijkbewoners etc.) zich zorgen maakt over een jongere/de jongeren gaat de jongerenwerker met de jongere(n) in gesprek.

Meer weten? Neem dan contact op met een van onze jongerenwerkers.

Leman Demirci
Tel 06-34657624
ldemirci@movactor.nl 

Jaouad Izmar
Tel. 06-34657621
jizmar@movactor.nl

Melanie van Kleef
Tel. 06-15630684
mvkleef@movactor.nl

Jacob Veldstra
Tel. 06-43368424
jveldstra@movactor.nl