Informatie voor organisaties

Het doel van MaS is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk èn een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Door de stages leren jongeren andere groepen en (vrijwilligers)organisaties in de samenleving kennen. Bovendien worden ze uitgedaagd om zichzelf vrijwillig in te zetten voor hun leefomgeving of anderen.

MaS-uren

Het aantal MaS-uren is vastgesteld op 30 uur. De school mag deze uren zelf verdelen over één of meerdere jaren.

Stagemakelaars

In de regio Nieuwegein, Vianen en IJsselstein is de makelaarsfunctie ondergebracht bij MOvactor. De makelaar kan uw organisatie veel werk uit handen nemen.

De stagemakelaars van MOvactor kunnen u:

 • Informeren over wat de MaS precies inhoudt
 • Informeren over het samenwerkingsverband in de regio
 • Adviseren over passende stageopdrachten
 • (Laten) trainen in het begeleiden van jonge vrijwilligers
 • Helpen bij het aanbieden van stageplaatsen
 • Helpen bij het vinden van een geschikte stagiair
 • Coachen bij de uitvoering van de stage
 • Ondersteunen bij problemen

Daarnaast beheren zij de MaSbank (een digitaal systeem voor het matchen van de MaS).

Leerlingen begeleiden

Een geschikte begeleider vindt het leuk om met jongeren om te gaan. Het is daarnaast praktisch om iemand te vragen die de organisatie goed kent.

Tips voor begeleiders:

 • Zoek voor uzelf goed uit wat MaS inhoudt en welke activiteiten de leerlingen gaan doen.
 • Zorg dat u vooraf weet welke leerlingen stage komen lopen.
 • Geef de leerlingen een kleine introductie over uw organisatie.
 • Zoek uit wat zij van uw organisatie (en van de MaS) verwachten.
 • Wees duidelijk in wat u van hen verwacht.
 • Maak praktische afspraken. Bij wie kunnen ze terecht als er problemen zijn? Wat moeten leerlingen doen als ze ziek zijn?
 • Vraag leerlingen, zowel achteraf als tijdens de MaS, wat ze van hun stage vinden.
 • Nodig leerlingen uit om na hun stage nogmaals te komen helpen met een klus voor uw organisatie, op deze manier behoudt u de 'vrijwilliger van de toekomst'.