MOvactorBV onderneemt

MOvactor BV is een 100% dochter van MOvactor. De BV werd opgericht om risicodragende activiteiten, zoals het exploiteren van gebouwen, te scheiden van onze gesubsidieerde activiteiten. Want de risico’s van ondernemen mogen nooit de semi-publieke taak in gevaar brengen. Subsidie komt 100% ten goede aan het sociaal domein.

MOvactor BV exploiteert:

  • Het gezondheidscentrum en buurtplein in Nieuwegein Zuid (ca 2000m2 met FAIRS).
    Kijk op www.FAIRS.nu
  • Het buurtplein in de Nieuwegeinse wijk Batau (750 m2 met FAIRS).
    Kijk op www.FAIRS.nu

En werkt op dit moment mee aan de realisatie van een nieuw maatschappelijk- en gezondheidscentrum in de Nieuwegeinse wijk Galecop.