Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@movactor.nl. Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en je pasfoto zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Movactor zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via info@movactor.nl, telefoonnummer: 030 - 6033748 Bedrijfsadres: Stadsplein 1a, 3431 LZ Nieuwegein.