Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.