Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, verwerken wij jouw gegevens alleen na schrijftelijke toestemming van je ouders/wettelijke vertegenwoordiger.