Effectieve sociale interventies: Welzijn op Recept

16/07/2015 - De interventie Welzijn op Recept is door Movisie met de beoordeling 'Goed Beschreven' opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

Als sterke punten van onze interventie worden door de beoordelaars genoemd:

  • De verbinding tussen psychosociale klachten en welbevinden.
  • De interventie speelt in op een doelgroep die voorheen minder zichtbaar was.
  • De interventie past uitstekend bij de kanteling van de Wmo.
  • Breed gefaseerd implementatieplan met aandacht voor verschillende perspectieven.
  • Klachten worden niet alleen beschouwd vanuit een medisch of psychologisch verklaringsmodel, maar ook uit een psychosociaal verklaringsmodel.
  • Het aanbod sluit zoveel mogelijk aan bij theoretisch onderbouwd of (bewezen) effectief welzijnsaanbod.
  • PatiĆ«nten krijgen een aanbod dat aansluit bij hun specifieke klachten, maar beslissen uiteindelijk zelf of en waaraan zij zullen deelnemen. Hiermee wordt de motivatie voor (blijvende) deelname vergroot.

Link naar de databank Effectieve sociale interventies

Meer informatie over onze interventie vindt u op onze website onder Welzijn op Recept.

Foto: v.l.n.r. Laurette Vossepoel (welzijnscoach MOvactor), mevrouw Bep van der Linden, Michiel Vos (huisarts)

Delen: