Maatjes

Voor inwoners kan het een enorme uitkomst zijn als ze worden gekoppeld aan een maatje, een vrijwilliger die ze op verschillend manieren ondersteunt, wegwijs maakt in de gemeente of ze helpt hun netwerk te vergroten.

MOvactor heeft verschillende soorten maatjes:

Maatje voor nieuwkomers
Een persoon die bekend is met de lokale situatie wordt gekoppeld aan ‘een nieuwkomer’. Dit maatje heeft tot taak het ijs te breken, als vraagbaak te functioneren, iemand zich thuis te laten voelen en wegwijs te maken.

Leermaatjes
Bij leermaatjes gaan de koppels met de Nederlandse taal aan de slag of gaan samen iets ondernemen. Er worden ook (praktische) doelen voor het contact gemaakt, bijvoorbeeld het bezoeken van een instantie of het actief vergroten van het sociale netwerk.

Sociale maatjes
Bij sociale maatjes is het doel vooral om iemand uit zijn of haar sociale isolement te halen. Om afhankelijkheid van het maatje te voorkomen wordt tevens gewerkt aan het uitbreiden van het sociale netwerk, bv door deelname aan groepsactiviteiten, waarbij het maatje eerst een paar maal mee kan gaan.

Contactpersonen
Wilt u meer informatie of wilt u zich als maatje opgeven, neem dan contact op met

Lenie Winter (maatjes m.b.t. integratie en taalachterstand)
E: lwinter@movactor.nl 
T: 030-6033748 of 06-43368432