Rechtswinkel Nieuwegein

Gratis mondeling advies
Bij de Rechtswinkel Nieuwegein kunt u terecht voor gratis mondeling juridisch advies. Het advies is alleen bedoeld voor particuliere vragen. De medewerkers zijn allen (gevorderde) rechtenstudenten met (algemene) kennis van het Nederlandse recht.

Inloopspreekuren
Maandag 19.00 tot 20.00 uur
Woensdag 19.00 tot 20.00 uur
In het MOvactor kantoor op de tweede verdieping in het Stadshuis. U kunt zonder afspraak langskomen.
Neemt u zoveel mogelijk relevante informatie mee naar het spreekuur. Denk aan correspondentie, contracten (arbeidsovereenkomst), CAO, uitspraak van de rechter, etc.

Iedere derde woensdag van de maand is een advocaat aanwezig die gespecialiseerd is in belastingrecht. Voor het controleren van uw persoonlijke belastingaangifte kunt u terecht bij het Servicepunt Zorg en Welzijn. 

Telefonisch spreekuur
Tijdens de inloopspreekuren op maandag- en woensdagavond is er ook een telefonisch spreekuur, Telefoon: 030-600 88 41.

Adres
Stadsplein 1a
3431 LZ Nieuwegein

De Rechtswinkel is op de volgende data gesloten:
15 oktober t/m 23 oktober 2016
5 december 2016
24 december 2016 t/m 8 januari 2017

E-mail: rechtswinkel@movactor.nl. Dit e-mailadres kan niet gebruikt worden voor advisering.

Meer informatie