Welzijnscoach

Voor iedereen met vragen of problemen op het gebied van zorg en welzijn is er de dienst Welzijnscoach van MOvactor. Voor (tijdelijke) persoonlijke ondersteuning, om uw dagelijkse leven te vergemakkelijken en veraangenamen. Dichtbij en vertrouwd, in uw eigen wijk.

Ondersteuning
De sociaal agogen van MOvactor voeren de dienst Welzijnscoach uit. Zij ondersteunen u bij

  • het leggen en onderhouden van contacten
  • het zoeken en vinden van passende activiteiten
  • het inzetten van uw eigen sociale netwerk

De sociaal agoog is bekend met de voorzieningen en mensen in uw wijk en kan doorverwijzen als dat nodig blijkt. Net wat past bij uw hulpvraag.

Meer informatie kunt u lezen in onze folder (pdf).

Aanmelden
Meld u aan bij de sociaal agoog van uw wijk:

Galecop
Sigrid van der Meij
T: 06-11 88 54 05
E: svandermeij@movactor.nl

Batau-Noord, Batau-Zuid
Laura Dingemans
T: 06-21465524
E: ldingemans@movactor.nl

Zandveld, Vreeswijk, Lekboulevard
Kim Buitenhuis
T: 06-43368442
E: kbuitenhuis@movactor.nl

Jutphaas, Wijkersloot, Blokhoeve, Huis de Geer
Lotte Saan
T: 06-148 47 119
E: lsaan@movactor.nl

Merwestein, Stadscentrum, Doorslag
Marja de Ruiter
T: 06-485 69 505
E: mderuiter@movactor.nl
Marja heeft ook een inloopspreekuur in gezondheidscentrum Roerdomp,
donderdagmiddag 16.00 uur - 17.00 uur 
Meer informatie kunt u lezen in de flyer (pdf)

Fokkesteeg, Hoog-Zandveld
Laurette Vossepoel
T: 06-300 38 509
E: lvossepoel@movactor.nl