MOvactor ontzorgt

Passende en betaabare zorg voor alle inwoners. Een leefklimaat waarin mensen floreren en zichzelf en anderen verder helpen. Als gemeente staat u voor flinke uitdagingen. Maar hoe pakt u deze grondig en met succes aan? MOvactor! 

MOvactor biedt gemeenten effectieve ondersteuning bij de ontwikkeling en coördinatie van programma's die

  • de mentale en fysieke gezondheid van inwoners verbeteren
  • maatschappelijke ondersteuning voor en door inwoners tot bloei laten komen
  • de sociale samenhang in wijken en buurten doen toenemen

Samen met u, uw inwoners en lokale instellingen en bedrijven begeleiden wij initiatieven en activiteiten op eigen én andermans vloeren. Volgens een aanpak die werkt.

Wilt u met ons aan de slag? Neem contact met ons op via 030-603 37 48 of info@MOvactor.nl

Lees meer in onze folder Innovatieve welzijn en zorg