Samen de wijk versterken

MOvactor verbindt

 

MOvactor zet zich actief in voor de leefbaarheid in wijken en buurten. We werken met bewoners(organisaties) en professionele partners aan een sociale omgeving die toekomst heeft.

 

Om de leefbaarheid te vergroten, biedt MOvactor diensten op het gebied van welzijn, ontmoeting, participatie en ontwikkeling. Onze jongerenwerkers, welzijnscoaches en buurtverbinders hebben een uitgebreid netwerk van bewoners, activiteiten en locaties in de wijken. Zij creëren een veilige en warme omgeving waar iedereen zich welkom voelt.

 

Diensten van MOvactor

  1. Buurtverbinders in de wijken die samen met inwoners buurtplannen ontwikkelen en tot leven brengen. De inzet van de buurtverbinder draagt bij aan het verbinden en versterken van inwoners zodanig dat het bijdraagt aan onderlinge contacten leefbaarheid en veiligheid van de wijk. 
  2. Buurtverbinders werkzaam op de buurtpleinen die zorgdragen samen met inwoners dat het buurtplein een aantrekkelijke plek is om binnen te lopen (open sfeer, activiteiten en ontmoeting)
  3. Welzijnscoaches helpen inwoners om vanuit eigen motivatie te werken aan het eigen welbevinden en verbinden inwoners aan initiatieven in de wijk en netwerk (zie blz. welzijnscoaches)
  4. Jongerenwerkers zoeken individuele en groepen (kwetsbare) jongeren op in de omgevingen waar zij hun (vrije) tijd doorbrengen. Ze leggen contact met jongeren, bouwen een betekenisvolle relatie op, signaleren problemen en behoeften en bieden jongeren perspectief.
  5. Diensten en groepsactiviteiten ontwikkelen in de wijk waar waar inwoners laagdrempelig terecht kunnen als alternatief op maatwerk (ingekochte zorg) in de eigen wijk. Deze dienst (voorportaal) wordt een samenspel met inwoners, vrijwilligers, Vitras Santé (groepsaanbod) en gemeente ontwikkeld.
  6. Facilitair beheer van de buurtpleinen draagt er zorg voor dat de buurtpleinen toegankelijk en veilig zijn.
  7. De buurtpleinen, in samenspraak met inwoners, (professionele) organisaties ontwikkelen naar locaties, geschikt voor multifunctioneel gebruik. Inwonersinitiatieven, activiteiten van (professionele) organisaties en verschillende vormen van informatievoorziening vinden daar een plek zodanig dat het logisch is voor inwoners.

Lees meer over diensten en groepsactiviteiten: