Buurtverbinders

MOvactor zet zich actief in voor de leefbaarheid in wijken en buurten. We werken met bewoners(organisaties) en professionele partners aan een sociale omgeving die toekomst heeft.

We gaan uit van het standpunt dat iedere bewoner – jong en oud – iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. We gaan met kinderen, jongeren en volwassenen  op zoek naar hun talenten en stimuleren hen om deze wijk – en of buurtgericht in te zetten. Hierin spelen de buurtverbinders een centrale rol.

Buurtverbinders in de wijken die samen met inwoners buurtplannen ontwikkelen en tot leven brengen. De inzet van de buurtverbinder draagt bij aan het verbinden en versterken van inwoners zodanig dat het bijdraagt aan onderlinge contacten leefbaarheid en veiligheid van de wijk. 
Buurtverbinders werkzaam op de buurtpleinen die zorgdragen samen met inwoners dat het buurtplein een aantrekkelijke plek is om binnen te lopen (open sfeer, activiteiten en ontmoeting)