Welzijncoaches

Voor iedereen met vragen of problemen op het gebied van zorg en welzijn is er de dienst Welzijnscoach van MOvactor. Voor (tijdelijke) persoonlijke ondersteuning, om uw dagelijkse leven te vergemakkelijken en veraangenamen. Dichtbij en vertrouwd, in uw eigen wijk.

Ondersteuning

De sociaal agogen van MOvactor voeren de dienst Welzijnscoach uit. Zij ondersteunen u bij

het leggen en onderhouden van contacten
het zoeken en vinden van passende activiteiten 
het inzetten van uw eigen sociale netwerk

De sociaal agoog is bekend met de voorzieningen en mensen in uw wijk en kan doorverwijzen als dat nodig blijkt. Net wat past bij uw hulpvraag. Meer informatie kunt u hier krijgen.