Vrijwillige inzet

In Nieuwegein zetten letterlijk honderden vrijwilligers zich dagelijks vrijwillig in voor anderen, in zorg, welzijn en sport. Dat is van onschatbare waarde, en onmisbaar voor het goed functioneren van de lokale samenleving.
MOvactor stimuleert dat mensen zichzelf en elkaar op maatschappelijk gebied verder helpen, onder andere door vrijwillige inzet van burgers te stimuleren en te organiseren. Dat krijgt op vele manieren vorm.

  • Zo beschikt MOvactor over een Steunpunt Vrijwilligerswerk, dat vrijwilligers bemiddelt naar vrijwilligersfuncties in Nieuwegein. Een digitale vrijwilligersvacaturebank wijst geïnteresseerde inwoners de weg. Organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen daar zelf hun vacatures opzetten en beheren.
    Bij het steunpunt vrijwilligerswerk kunnen organisaties aankloppen met uiteenlopende vragen. Bijvoorbeeld over het werven van vrijwilligers, informatie over wet- en regelgeving, cursussen en deelname aan promotieactiviteiten.
  • MOvactor stimuleert bewonersinitiatieven: initiatieven waarbij bewoners samen iets doen voor een ander of sociaal doel voor een socialer en duurzamer Nieuwegein. Het kan gaan om bewoners die een ontmoetingsactiviteit willen organiseren, maar het kan ook gaan om bewoners die samen een project opstarten met als doel de wijk veiliger of socialer te maken.
    Het Initiatievenkompas is een handig instrument voor bewoners die iets willen opzetten. Het is een online vraagbaak met pasklare antwoorden op de meest voorkomende vragen of een directe verwijzing naar de juiste instantie.

  • Ook bij MOvactor zelf kunnen vrijwilligers aan de slag. In veel van onze diensten vervullen vrijwilligers zelfs een sleutelrol. Op de achtergrond worden zij begeleid door professionals. Op die manier leveren vrijwilligers, met een minimum aan professionele begeleiding, heel veel op voor de samenleving.
  • MOvactor biedt ondersteuning aan organisaties en scholen bij het realiseren van de maatschappelijke stages. Voor vragen, ondersteuning of meer informatie over Maatschappelijke Stage in in Nieuwegein, Vianen en IJsselstein kan men terecht bij onze stagemakelaars.
    Via het digitale vacaturesysteem de MaSbank kunnen leerlingen een stage zoeken of organisaties een stage plaatsen.

Linkedin-groep Vrijwillige Inzet
Er is ook een Linkedin-groep Vrijwillige Inzet. In deze groep wordt informatie gedeeld met betrekking tot vrijwillige inzet, worden vacatures voor hoger opgeleiden in de spotlight gezet en staat kennisdeling voorop.

Heeft u een interessant stukje informatie en/of vragen omtrent het thema of wilt u graag een vacature delen? Maak dan ook zeker gebruik van deze groep zodat we samen meer mogelijk maken!

Ga naar de Linkedin-groep Vrijwillige Inzet