Ik zoek een accommodatie voor een bewonersinitiatief

Ik zoek een accommodatie voor een bewonersinitiatief

Bij het organiseren van een sociaal initiatief is er soms behoefte om een ruimte ter beschikking te hebben. In Nieuwegein zijn er verschillende mogelijkheden om een ruimte te gebruiken voor het initiatief. Hieronder staan de mogelijkheden weergegeven:

Buurtpleinen MOvactor

MOvactor biedt de mogelijkheid voor bewonersinitiatieven om gebruik te maken van een ruimte in één van de buurtpleinen onder volgende voorwaarden:

 • Het gebruik is gratis, maar er wordt wel een gebruikersovereenkomst gesloten; hierbij conformeert de initiatiefnemer zich aan de voorwaarden in de overeenkomst en de huisregels.
 • Het moet van toegevoegde waarde zijn dat het initiatief in het buurtplein plaatsvindt en niet op een andere locatie.
 • Er moet een ruimte beschikbaar zijn in het buurtplein en het initiatief moet passen in de programmering van het buurtplein.
 • De initiatiefnemers moeten goed kunnen onderbouwen welk maatschappelijk belang het initiatief dient.
 • Het initiatief moet de kenmerken van een bewonersinitiatief bevatten en voorwaardenscheppend zijn in het versterken van de sociale samenhang in de wijk.
 • Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze sociaal makelaar.

Contactpersoon

Jaimy van der Veeken
E: jvanderveeken@movactor.nl
T: 06-433 68 425

Woningcorporaties

De woningcorporaties in Nieuwegein: Jutphaas Wonen, Portaal en Mitros hebben ook accommodaties waar bewonersinitiatieven gebruik van kunnen maken. Het is afhankelijk van het initiatief en de mogelijkheden of er gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie en onder welke voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon van de locatie.

 • De Leemwal, maximaal 10 personen (Portaal).
  Contactpersoon: Yvonne van Delden, adviseur leefomgeving.
  yvonne.v.delden@portaal.nl
 • De Luifel Wenckebachplantsoen (Jutphaas Wonen)
  Voor informatie: (030) 608 31 31
 • Huiskamer Nijpelsplantsoen (Mitros verloopt via MOvactor)Contactpersoon: info@movactor.nl
 • Boerderij Bos, gemeenschappelijke ruimte bewonersvereniging Boerderij Bos (Galecop).
  Contactpersoon: bewonerscommissie Boerderij Bos, dhr. Wisselo.
  f2hbgwisselo552@hetnet.nl

Milieu Educatie Centrum

Het Milieu Educatie Centrum (MEC) in het Natuurkwartier biedt (groene of duurzame) initiatieven de mogelijkheid gebruik te maken van haar ruimtes voor overleg en/of activiteiten. Neem voor de mogelijkheden en afspraken contact op met het MEC.
E: natuurkwartier@nieuwegein.nl
T: (030) 605 5514
W: www.natuurkwartier.nl

Fort Vreeswijk

Bewonersinitiatieven kunnen gebruikmaken van de locatie Fort Vreeswijk. Voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden kunt u contact opnemen met het Wijkplatform:WPVreeswijk@gmail.com

Lister

Lister in Nieuwegein heeft, afhankelijk van het initiatief en de mogelijkheden, met wijkhuis De Steeg in de wijk Fokkesteeg een accommodatie waar bewonersinitiatieven gebruik van kunnen maken. Voor informatie over prijzen en mogelijkheden kunt u contact opnemen met de medewerkers van wijkhuis De Steeg.
E: info@wijkhuisdesteeg.nl
T: (030) 606 1063

Scholen, kerken, sportverenigingen en sportzalen

Sommige scholen, kerken, sportverenigingen en sportzalen in Nieuwegein bieden hun aula of lokalen in de avonduren aan voor bijeenkomsten. Dat is per accommodatie verschillend. Neem hiervoor contact op met de betreffende accommodatie.

Bedrijven

Afhankelijk van het type bijeenkomst, doel en de doelgroep is er mogelijkheid een ('passend') bedrijf in Nieuwegein te benaderen dat een ruimte beschikbaar wil stellen. Neem voor advies hierover contact op met 
Gemeente Nieuwegein
- Ondernemerskring Nieuwegein
- BiZZP
- Samen voor Nieuwegein

Terug naar 'meer informatie'