Maatschappelijke stage

MaS is de afkorting voor Maatschappelijke Stage. Iedere middelbare scholier loopt deze stage. Tijdens de MaS zetten zij zich in voor een ander en voor de samenleving. Ze doen dat via vrijwilligerswerk.
Een MaS kan plaatsvinden binnen de school, in een maatschappelijke organisatie of bij een maatschappelijk project van een bedrijf zonder winstoogmerk. Het aantal MaS-uren is 30 uur. De school mag deze uren zelf verdelen over één of meerdere jaren.

Waarom maatschappelijke stages?

MaS heeft voordelen voor leerlingen, het onderwijs, maatschappelijke organisaties èn voor de samenleving:

  • Leerlingen maken kennis met vrijwilligerswerk. Ze komen in aanraking met nieuwe groepen uit de maatschappij. Ze leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving en ze ontdekken dat hun inzet belangrijk is.
  • Na hun MaS zijn de leerlingen een stukje wijzer geworden. Niet alleen wijzer wat betreft kennis en inzichten, maar ook aan burgerschapsvaardigheden.
  • Organisaties krijgen tijdelijk een nieuwe vrijwilliger. Ze krijgen van leerlingen ook weer nieuwe ideeën.
  • Er wordt een waardevolle activiteit uitgevoerd voor de samenleving.

Het MaS Team

Het MaS team van MaS Nieuwegein, Vianen en IJsselstein staat het hele jaar voor u klaar. Voor vragen, ondersteuning of meer informatie over Maatschappelijke Stage in deze regio kunt u terecht bij de makelaars maatschappelijke stage.
Stuur uw mail naar mas@movactor.nl of neem contact op met een van onze teamleden.

Kijk ook op de Facebookpagina Met de mas uit de klas

Ons team bestaat uit:

                 

Melanie van Kleef   Jacob Veldstra
stagemakelaar         stagemakelaar

                                                         

                   

Meer informatie