Downloads voor organisaties


Een handleiding voor gebruik door vrijwilligersorganisaties van de digitale vrijwilligersvacaturebank volgt later

Naar "Onkostenvergoeding vrijwilligers"
Naar "Informatie & advies voor organisaties"
Naar "Deskundigheidsbevordering d.m.v. de Lekstroomacademie"
Naar "Promotie & financiering voor organisaties"

 

steunpunt@movactor.nl
M 06-4336843