Welzijncoaches

Voor iedereen met vragen of problemen op het gebied van zorg en welzijn is er de dienst Welzijnscoach van MOvactor. Voor (tijdelijke) persoonlijke ondersteuning, om uw dagelijkse leven te vergemakkelijken en veraangenamen. Dichtbij en vertrouwd, in uw eigen wijk.

Ondersteuning

De sociaal agogen van MOvactor voeren de dienst Welzijnscoach uit. Zij ondersteunen u bij

  • het leggen en onderhouden van contacten
  • het zoeken en vinden van passende activiteiten 
  • het inzetten van uw eigen sociale netwerk

De sociaal agoog is bekend met de voorzieningen en mensen in uw wijk en kan doorverwijzen als dat nodig blijkt. Net wat past bij uw hulpvraag.
 

Aanmelden
Meld u aan bij de sociaal agoog van uw wijk:

Nieuwegein Noord
Sigrid van der Meij
T: 06-11 88 54 05
E: svandermeij@movactor.nl

Laura Dingemans
T: 06-21 46 55 24
E: ldingemans@movactor.nl

Nieuwegein Midden
Marja de Ruiter
T: 06-571 66 998
E: mderuiter@movactor.nl
Marja heeft ook een inloopspreekuur in gezondheidscentrum Roerdomp,
donderdagmiddag 16.00 uur - 17.00 uur 
 

Nieuwegein Zuid
Chantal Bos
T: 06-148 47 119
cbos@movactor.nl

Laurette Vossepoel
T: 06-300 38 509
E: lvossepoel@movactor.nl

Welzijn op recept is een aanpak waarbij mensen die kampen met psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. Kern van de aanpak is dat een huis­arts, of welzijnscoach de persoon met psychosociale klachten, doorverwijst naar een zogenaamd ‘welzijnsarrangement’ van MOvactor.
Het kan bijvoorbeeld gaan om wekelijks sporten op recept, het verrichten van creatieve activiteiten, vrijwiligerswerk doen, of aanhaken bij een eetclub.

Achtergrond
Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen. Die kunnen het gevolg zijn van ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner. De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van deze groep hoeft hiervoor geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg. Ze geven aan zelf hun klachten te boven willen komen.

Handleiding
Voor ‘Welzijn op recept’ is een handleiding opgesteld, waarin de methodiek beschreven is voor de invoering in vier fasen: voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie. De handleiding is gebaseerd op literatuur en praktijkervaringen met de ontwikkeling van ‘Welzijn op recept’ bij Gezondheidscentrum De Roerdomp en MOvactor. De handleiding dient als leidraad en hulpmiddel voor wijken in Nieuwegein en andere wijken in het land, die ‘Welzijn op recept’ willen invoeren. De precieze invulling van ‘Welzijn op recept’ is afhankelijk van de eigen lokale situatie.
De handleiding is een gezamenlijk product van Gezondheidscentrum De Roerdomp, welzijnsorganisatie MOvactor, de gemeente Nieuwegein en het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut heeft het proces begeleid en onderzoek uitge­voerd vanuit haar expertise op het gebied van het bevorderen van mentale gezondheid en veerkracht en implementatie van innovaties.