Werkconferentie Welzijn op Recept groot succes!

Tijdens de conferentie 'Welzijn op Recept (WoR) van 16 februari 2017 in Nieuwegein, is een landelijk kennisnetwerk rondom dit thema opgericht. Doel van dit netwerk is om ervaringen met 'Welzijn op Recept' uit te wisselen, gezamenlijk onderzoek te doen en trainingen te ontwikkelen voor welzijnsprofessionals. Nieuwegein heeft hierin een voortrekkersrol als de allereerste gemeente waarin 'Welzijn op Recept' succesvol werd uitgerold.

'Welzijn op Recept klinkt interessant. Maar wat is het eigenlijk? Veel Nieuwegeiners kunnen op deze vraag inmiddels antwoord geven. Zo'n  200 mensen hebben al meegedaan met het programma. Miriam Heijnders, projectleider bij MOvactor en organisator van de conferentie: “Bij 'Welzijn op Recept' worden mensen ondersteund in hun gezondheid en welzijn. Hierbij werken huisarts en welzijnscoach nauw samen. Belangrijk om te weten is ook dat er geprobeerd wordt om in te grijpen voordat iemand ziek is.”

Afgelopen week  kwamen zo’n 82 WoR-experts vanuit welzijn, gemeente, zorg, zorgverzekeraar, branchorganisatie Zorg en VWS uit zo'n 25 gemeentes bij elkaar op Buurtplein Zuid in Nieuwegein om ervaringen uit te wisselen. Aan het einde van de dag werd door de deelnemers gezamenlijk besloten tot het oprichten van een landelijk kennisnetwerk met als belangrijke voortrekker de gemeente Nieuwegein, welzijnsorganisatie MOvactor en verschillende Nieuwegeinse zorgprofessionals.

Naast welzijnsprofessionals en huisartsen waren ook verschillende onderzoekers uit het land aanwezig  om een lezing te geven op de 'netwerkbijeenkomst voor pioniers'. Jan Walburg, hoogleraar Positieve Psychologie aan de Universiteit Twente, ging nader in op positieve gezondheid: “Je moet je afvragen hoe je mensen gezond en vitaal houdt en hierbij kijken naar mentale, sociale en lichamelijke factoren.” Belangrijk is volgens Walburg hierbij de levensloopaanpak: “Gezondheid begint nog voor de conceptie.” Een zwangere vrouw die rookt, moet geholpen worden om hiermee te stoppen. Een vader van een nog ongeboren kind, mag duidelijk gemaakt worden hoe belangrijk zijn rol is in de opvoeding, naast die van de moeder.

Collega-hoogleraar Judith Wolf (Maatschappelijke zorg, UMC Radboud) vulde aan: “Iedereen wil graag zelfstandig zijn en zijn of haar plek vinden in onze samenleving. Als welzijnscoach moet je de vraag stellen: wat wil jij omdat …? Wat is de passie van iemand? Je moet op zoek gaan naar de krachten en talenten van mensen. Welzijn op Recept is enorm veelbelovend. Het heeft de toekomst.”

Meer informatie