Welzijnscoaches

Na een ingrijpende levensgebeurtenis zoals werkloosheid, verlies van naaste, verhuizing, depressie of eenzaamheid kunnen er klachten ontstaan. Het aanpassen van leefstijl kan het welbevinden verbeteren en ziektes voorkomen of genezen. Samen met anderen iets doen wat u leuk vindt en energie geeft, zorgt voor meer ontspanning en beweging, gezonder eten, beter slapen en minder stress. Denk aan activiteiten zoals schilderen, spelletjes doen, bewegen voor ouderen, vrijwilligerswerk, samen wandelen of naar de burenlunch.

De welzijnscoaches bieden ondersteuning bij:

ontmoeting en verbinding;
een netwerk opbouwen en onderhouden in de wijk;
het inzetten van uw eigen sociale netwerk.

Een gesprek met de welzijnscoach is voor u geschikt als u één of meerdere van de volgende stellingen met ‘ja’ beantwoordt:

Ik wil meer gezelligheid om mij heen                                   
Mijn kennissenkring kan wel wat uitgebreider                   
Ik wil meer leuke bezigheden                                               
Ik wil wel iets ondernemen, maar ik stel het steeds uit     
Ik wil meer betekenen voor anderen                                

De welzijnscoaches zijn bekend met de voorzieningen en professionals in uw wijk en kunnen doorverwijzen als dat nodig blijkt. Net wat past bij uw hulpvraag. U kunt zelf met hen contact opnemen of u vraagt een doorverwijzing via de huisarts, POH-GGZ of andere professional. U heeft hier geen indicatie voor nodig en het is kosteloos.

Ervaringingsverhalen

Aanmelden
Meld u aan bij de welzijnscoach van uw wijk:

                                   Nieuwegein Noord

                                                            
Sigrid van der Meij                                                    Laura Dingemans
T: 06-11 88 54 05                                                    T: 06-21 46 55 24
E: svandermeij@movactor.nl                                     E: ldingemans@movactor.nl

 

               Stadscentrum, Merwestein,  Doorslag, Vreeswijk, Zandveld

                                                            
Marja de Ruiter                                                        Karin Alting
T: 06-571 66 998                                                     T: 06-15450091
E: mderuiter@movactor.nl                                        E:  kalting@movactor.nl

 

                               Fokkesteeg, Hoog-Zandveld, Lekboulevard


Laurette Vossepoel
T: 06-300 38 509
E: lvossepoel@movactor.nl