Welzijnscoaches

Heb je een vraag over leuke bezigheden en verbinding met anderen?

We blijven met zijn allen wat meer binnen. Het is goed om je bezig te houden met activiteiten die je leuk vindt. Zoals werken in de tuin of je balkon meer kleur te geven, knutselen of lekker koken voor jezelf of je gezin. Wellicht kan een welzijnscoach je ondersteunen in het vinden van een activiteit. Iets doen wat je leuk vindt zorgt immers voor meer energie en ontspanning.

In contact blijven met anderen en samen iets ondernemen, ook nu fysiek contact niet mogelijk is, blijft belangrijk. Ga telefonisch in gesprek met de welzijnscoach om samen te kijken wat er wél mogelijk is.

Mantelzorgers

Het kabinet heeft 20 maart besloten om bezoek aan verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen te stoppen. Het beperken en soms zelfs stopzetten van de mogelijkheid om contact te hebben met uw naaste, die opgenomen is in een zorginstelling is voor een mantelzorger ingewikkeld. Juist in deze tijd wil je er voor elkaar zijn. Het niet kunnen hebben van contact en het gemis van het bezoek kunnen ingewikkeld zijn. Het steunpunt mantelzorg en de welzijnscoaches van MOvactor zijn er voor een goed gesprek om met je mee te denken over handvatten en perspectief.

De welzijnscoaches

De welzijnscoaches zijn bekend met de voorzieningen en professionals in je wijk. Je kunt zelf contact opnemen of je vraagt een doorverwijzing via de huisarts, praktijkondersteuner of andere professional. Je hebt hier geen indicatie voor nodig en het is kosteloos.

Ervaringingsverhalen

Aanmelden
Meld je aan bij de welzijnscoach van je eigen wijk:

Nieuwegein Noord

                                                            
Sigrid van der Meij                                                    Laura Dingemans
T: 06-11 88 54 05                                                    T: 06-21 46 55 24
E: svandermeij@movactor.nl                                     E: ldingemans@movactor.nl

 

Stadscentrum, Merwestein,  Doorslag, Vreeswijk, Zandveld

                                                            
Karin Alting
T: 06-15450091
E:  kalting@movactor.nl

 

Fokkesteeg, Hoog-Zandveld, Lekboulevard


Laurette Vossepoel
T: 06-300 38 509
E: lvossepoel@movactor.nl