Aanmelden via huisarts

Aanmelden via huisarts

Welzijn op recept is een aanpak waarbij mensen die kampen met psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. Kern van de aanpak is dat een huis­arts, of welzijnscoach de persoon met psychosociale klachten, doorverwijst naar een zogenaamd ‘welzijnsarrangement’ van MOvactor.
Het kan bijvoorbeeld gaan om wekelijks sporten op recept, het verrichten van creatieve activiteiten, vrijwiligerswerk doen, of aanhaken bij een eetclub.

Achtergrond
Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen. Die kunnen het gevolg zijn van ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner. De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van deze groep hoeft hiervoor geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg. Ze geven aan zelf hun klachten te boven willen komen.

Handleiding
Voor ‘Welzijn op recept’ is een handleiding opgesteld, waarin de methodiek beschreven is voor de invoering in vier fasen: voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie. De handleiding is gebaseerd op literatuur en praktijkervaringen met de ontwikkeling van ‘Welzijn op recept’ bij Gezondheidscentrum De Roerdomp en MOvactor. De handleiding dient als leidraad en hulpmiddel voor wijken in Nieuwegein en andere wijken in het land, die ‘Welzijn op recept’ willen invoeren. De precieze invulling van ‘Welzijn op recept’ is afhankelijk van de eigen lokale situatie.
De handleiding is een gezamenlijk product van Gezondheidscentrum De Roerdomp, welzijnsorganisatie MOvactor, de gemeente Nieuwegein en het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut heeft het proces begeleid en onderzoek uitge­voerd vanuit haar expertise op het gebied van het bevorderen van mentale gezondheid en veerkracht en implementatie van innovaties.

Handboek welzijn op recept

Lees de brochure Je beter voelen begint hier, Welzijn op Recept MOvactor
Bekijk een uitzending van Een Vandaag over Welzijn op Recept
Lees een verhalend essay van Dennis Duiker over Welzijn op Recept
Bekijk een filmpje over de praktijk van Welzijn op Recept in Nieuwegein
Bekijk het interview met een inwoner van Nieuwegein, ''Ondanks mijn beperking maak ik van het leven nog een groot feest''