Samen de wijk versterken

MOvactor verbindt

MOvactor zet zich actief in voor de leefbaarheid in wijken en buurten. We werken met bewoners(organisaties) en professionele partners aan een sociale omgeving die toekomst heeft.

We gaan uit van het standpunt dat iedere bewoner – jong en oud – iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. We gaan met kinderen, jongeren en volwassenen  op zoek naar hun talenten en stimuleren hen om deze wijk – en of buurtgericht in te zetten.

Leefbaarheid

Om de leefbaarheid te vergroten, biedt MOvactor diensten op het gebied van welzijn, ontmoeting, participatie en ontwikkeling. Onze jongerenwerkers en buurtverbinders hebben een uitgebreid netwerk van bewoners, activiteiten en locaties in de wijken. Zij creëren een veilige en warme omgeving waar iedereen zich welkom voelt.

Onze kernwaarden

Wij willen een bron van groei zijn voor individuen en voor gemeenschappen, zodat zij zich kunnen versterken. We verbinden individuele mensen en groepen in de samenleving met elkaar, omdat ze samen meer bereiken.

We nemen de leefwereld van inwoners en hun eigen ontwikkeldoelen van kinderen, jongeren en volwassenen als uitgangspunt. Er is ruimte voor ideeën, initiatieven zijn van harte welkom. De beste oplossingen worden gemaakt met iedereen die deel uit maakt van de situatie.

We gaan uit van diversiteit, er is ruimte voor een ieders positie, ervaring en mening, waarbij we samen werken aan een plan wat van iedereen is. Er is ruimte voor iedereen om zelf besluiten te nemen en regie te voeren over het eigen aandeel in de oplossing. Wij ondersteunen daar waar het nodig is.

We hebben lef en durven over bestaande grenzen heen te denken, want als je iets wilt bereiken dan heb je lef nodig.

Bewoners die deelnemen aan activiteiten worden gevraagd en gemotiveerd om ook bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen.

Doelstelling van de organisatie

MOvactor heeft als doel het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken door burgers, alles in de meest ruime zin van het woord.

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

maandag