Jongerenwerk

Het jongerenwerk van MOvactor is er voor de jongeren van 10 t/m 23 jaar oud. De jongerenwerker zoekt jongeren op in hun directe omgeving, op plaatsen waar zij hun (vrije) tijd doorbrengen. Denk aan voetbalveldjes of de school. De leefwereld van de jongeren is voor de jongerenwerkers bekend terrein. Ze weten wat er speelt en wat de trends zijn. Nieuwegein is hun werkterrein, de wijk hun kantoor en de leefwereld van de jongeren hun spreekkamer! Ze zijn dus niet gebonden aan school- of kantoortijden.

Wat doet het jongerenwerk?

Jongerenwerkers gaan in gesprek met jongeren (en hun ouders/opvoeders) over wat hen (dagelijks) bezighoudt. In dit gesprek worden verschillende punten besproken. Komt het jongerenwerk in dit gesprek punten tegen waar de jongeren mee zitten (bijvoorbeeld pesten, motivatie op school, werk- of daginvulling, inkomen, drugs en alcohol, huisvesting, problemen thuis etc.) en die hun belemmeren in het dagelijks leven, dan gaat het jongerenwerk samen met de jongere(n) opzoek naar een oplossing. In een aantal gesprekken, samen met de jongere en zijn omgeving, kan er toegewerkt worden naar een oplossing of verbetering van zijn/haar situatie. Voorbeelden van mogelijke oplossingen zijn: het samen vinden van een stageplaats, een baan, het aangeven van grenzen of leren omgaan met alcohol en geld.

Naast het verbinden met specifieke hulpverlening legt het jongerenwerk ook de verbinding met de buurt/wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de (eigen) wijk en leefomgeving. Het jongerenwerk werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie (wijkagenten), woningbouwcorporaties en bewoners. Als de omgeving (ouders, docenten, wijkbewoners etc.) zich zorgen maakt over een jongere/de jongeren gaat de jongerenwerker met de jongere(n) in gesprek.

Meer weten?

Wil je meer weten over het jongerenwerk? Of heb je vragen of advies nodig? De Jongerenwerkers staan voor je klaar en beantwoorden graag je vragen of bieden ondersteuning.

Ook op Instagram kun je alvast kijken wat jongerenwerk allemaal doet in Nieuwegein.