Jongerenwerk

Het jongerenwerk van MOvactor is er voor de jongeren van 10 t/m 23 jaar oud. De jongerenwerkers zoekt jongeren op in hun directe omgeving, op plaatsen waar zij hun (vrije) tijd doorbrengen. Denk aan voetbalveldjes en op school. De leefwereld van de jongeren is voor de jongerenwerkers bekent terrein. Ze weten wat er speelt en wat de trends zijn. Nieuwegein is hun werkterrein, de wijk hun kantoor en de leefwereld van de jongeren hun spreekkamer. Dit alles passend bij het leef ritme van jongeren, dus niet gebonden aan school- of kantoortijden.

Wat doet het jongerenwerk?

De jongerenwerkers gaan in gesprek met jongeren (en hun ouders/opvoeders) over wat hen (dagelijks) bezighoudt. In dit gesprek worden verschillende punten besproken. Komt het jongerenwerk in dit gesprek punten tegen waar de jongeren mee zitten (bijvoorbeeld pesten, motivatie op school, werk- of daginvulling, inkomen, drugs en alcohol, huisvesting, problemen thuis etc.) en die hun belemmeren in het dagelijks leven, dan gaat het jongerenwerk samen met de jongere(n) opzoek naar een oplossing. In een aantal gesprekken, samen met de jongere en zijn omgeving, kan er toegewerkt worden naar een oplossing of verbetering van zijn/haar situatie. Voorbeelden van mogelijke oplossingen zijn: het samen vinden van een stageplaats, een baan, het aangeven van grenzen of leren omgaan met alcohol en geld.

Het jongerenwerk sluit aan bij de leefwereld, het leefdomein en op het leef ritme van jongeren. Dit biedt voor jongeren een opening om met het jongerenwerk hun knelpunten te bespreken. Wanneer een jongere een vraag stelt die specifieke hulp of ondersteuning vraagt, maakt de jongerenwerker het mogelijk dat de jongere deze hulpverlening krijgt. Dit kan door bijvoorbeeld samen met de jongere in gesprek te gaan met een hulpverlener.

Naast het verbinden met specifieke hulpverlening legt het jongerenwerk ook de verbinding met de buurt/wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de (eigen) wijk en leefomgeving. Het jongerenwerk werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie (wijkagenten), woningbouwcorporaties en bewoners. Als de omgeving (ouders, docenten, wijkbewoners etc.) zich zorgen maakt over een jongere/de jongeren gaat de jongerenwerker met de jongere(n) in gesprek.

Activiteiten

In de Huiskamerwoningen op het Nypelsplantsoen en de Leemwal organiseren jongerenwerkers wekelijkse activiteiten. Tijdens deze inloopactiviteiten leren jongeren (en kinderen) onder andere samen spelen en omgaan met regels. Welke activiteiten er gedaan worden, is afhankelijk van de vragen die leven bij de jongeren/kinderen. Op basis van behoeften van zowel de jongeren, kinderen als de ouders worden activiteiten en interventies ingezet. Tijdens de inloop kunnen ze deelnemen aan verschillende activiteiten of advies kunnen inwinnen. Er zijn voorlichtingsactiviteiten en meidenmiddagen.

Een leuk idee?

De jongeren weten zelf heel goed wat ze missen in hun buurt. Ze kennen zelf alle trends en weten vaak heel goed hoe ze deze kunnen omzetten naar een leuke activiteit. Het jongerenwerk stimuleert jongeren om zelf vorm en inhoud te geven aan hun wensen en behoeften. Het jongerenwerk motiveert en houdt jongeren gemotiveerd door bij te dragen aan (snel) resultaat, door aan te sluiten bij hun leefwereld en door het geven van verantwoordelijkheid aan de jongere zelf. Heb je een leuk idee voor een activiteit? Neem contact op met de jongerenwerker bij jouw in de wijk.

Het zomerprogramma

Het zomerprogramma is een, super leuk vol met activiteiten, jaarlijks terugkerend project. Samen met jongeren en samenwerkingspartners worden er gedurende de (zomer)vakantie actieve en inspirerende activiteiten georganiseerd voor jongeren in Nieuwegein. Met de jongeren wordt er gekeken naar hun behoeften en zo wordt er met elkaar een inspirerend en uitdagend activiteitenprogramma gevormd. Wat hier zo leuk aan is? Is dat de jongeren actief betrokken worden bij het ontwerp, de opzet en organisatie van het programma. Nieuwe talenten worden ontwikkeld en talenten worden doorontwikkeld. Ze leren nieuwe jongeren kennen en wie weet wat hier weer uit ontstaat? Het activiteitenprogramma bestaat naast beweeg- en ontmoetingsactiviteiten ook uit activiteiten die gericht zij op de weerbaarheid en de persoonlijke ontwikkeling.
De organisatoren zijn altijd opzoek naar jongeren die toffe idee├źn hebben of actief betrokken willen zijn bij het bedenken en organiseren van het (zomer)programma. Dus denk jij bij jezelf: "Ik heb een gaaf idee!" Je denkt er bijvoorbeeld aan om een bandjesavond te organiseren of een te gek voetbaltoernooi neer te zetten? Dat kan! Neem contact met op Geina Zomerprogramma. Of stuur een berichtje via de socials:
Insta: Geinazomerprogramma
Website: www.geinazomerprogramma.nl

Sociale Media

Op Instagram en Facebook kun je alvast kijken wat jongerenwerk nog meer allemaal doet in Nieuwegein. En ook op YouTube.

Meer weten?

Wil je graag met een jongerenwerker in contact komen? In een persoonlijk gesprek geeft een jongerenwerker  graag antwoord op de vragen die bij jouw leven

Meer informatie