De Week van de Jonge mantelzorger

Van 1 tot 7 juni 2023 is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Zoals elk jaar vragen we tijdens deze week extra aandacht voor jongeren die opgroeien met een hulpbehoevende in hun omgeving. Zij verlenen zorg binnen hun familie, hebben extra zorgen of missen zelf zorg en aandacht, doordat iemand in hun directe omgeving een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of taalachterstand heeft. Jonge Mantelzorgers helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger organiseert Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein samen met haar partners (waaronder ons Jeugd & Jongerenwerk) allemaal activiteiten, speciaal voor de ze jongeren. Bekijk ze hieronder en meld je aan!