Jongeren uit Nieuwegein ondersteunen bij zoeken naar digitale informatie

25/10/2021 - Dinsdag 28 september, was het ‘DigiDinsdag’ in Nederland. De afgelopen jaren is de digitalisering sterk toegenomen, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Van de burger wordt al op jonge leeftijd verwacht dat ze zelfstandig online hun zaken regelen. De digitalisering zal zich verder ontwikkelen, dus het is van groot belang dat jongeren de juiste digitale vaardigheden hebben, zodat ze veilig en doelmatig leren functioneren in de digitale wereld.

In Nieuwegein zien we dat jongeren vastlopen in de uitgebreide, complexe digitale
dienstverlening van de overheid en andere publieke dienstverleners. In de aanloop naar hun
18e verjaardag moeten zij veel zaken zelf digitaal regelen, zoals het aanmelden bij hun
opleiding, het aanvragen van toeslagen, DigiD, ziektekostenverzekering en
studiefinanciering. Ouders en scholen vertrouwen erop dat jongeren geen moeite hebben
om deze zaken zelfstandig te regelen. Maar in werkelijkheid gaat het niet vanzelf: jongeren
worden voor het eerst geconfronteerd met de taal van de overheid, een taal die ze niet
spreken. Ze maken fouten die belangrijke consequenties kunnen hebben: ze staan niet
ingeschreven op hun opleiding of hebben niet de juiste toeslagen, DUO-financiering of
studenten-OV aangevraagd. Het is duidelijk dat jongeren ondersteund moeten worden als
ze toetreden tot de digitale wereld, met name die van de overheid.

Gemeente Nieuwegein, MOvactor en Stichting Lezen en Schrijven gaan aan de slag met
verschillende partners uit stad en land. Gezamenlijk gaan zij eraan werken om de
zelfredzaamheid van jongeren te vergroten waar het gaat om digitale vaardigheden.
Gemeente Nieuwegein stelt financiële middelen beschikbaar om de komende jaren hieraan
te werken.

Op maandagmiddag 8 november is een startbijeenkomst met als doel organisaties in
Nieuwegein bewust te maken van de problematiek van niet-digitaalvaardige jongeren.
Deze middag staat in het teken van ontmoeting met alle partners en een aantal jongeren,
het delen van kennis en info, alsook het verzamelen van goede ideeën over de op te zetten
sessies voor jongeren.

Bekijk hier het programma 


Wil je je aanmelden voor dit event of meer informatie? Stuur een mail naar info@4youthnieuwegein.nl.

Delen: