Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op 18 juli 2022

Onze organisatie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan inwoners van de gemeente Nieuwegein. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 030 – 603 37 48
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12:00 uur
E-mail: info@movactor.nl ter attentie van de functionaris gegevensbescherming
Post: Stadsplein 1a, 3431 LZ Nieuwegein

Bij het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij je CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je bij ons solliciteert en spelen de gegevens over jouw ondersteuningsvraag pas een rol wanneer jij je inschrijft voor een activiteit of je een (ondersteunings-)plan met ons wil maken.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je van ons gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • BSN
 • geslacht
 • bedrijfsgegevens
 • functie
 • adres en woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • leeftijd
 • samenstelling huishouden
 • gebruikersnaam
 • IBAN
 • CV
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • informatie die je zelf hebt gegeven bij een gesprek en dat wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan
 • interesses
 • inloggegevens igv werknemers
 • motivatiebrief
 • opleidingsniveau
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • diensten in te kopen of ingekocht bij een (zorg)aanbieder indien er sprake is van maatwerk dat ingekocht wordt via de gemeente

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden diensten aan te vragen of je in te schrijven voor activiteiten via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites
 • om jouw aanvraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan
 • om je inschrijving voor onze community, het internetpanel of overige diensten
 • om je sollicitatie te verwerken
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij inwoners binnen de gemeente en zo te bepalen welke (nieuwe) diensten wij gaan ontwikkelen of onderzoeken
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • om jou gepersonaliseerde content aan te bieden op de website
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering)
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen zodat wij jouw vragen en klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • om onze websites te verbeteren

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is bij aangevraagde diensten. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Als je 16 jaar of jonger bent, verwerken wij jouw gegevens alleen na schriftelijke toestemming van je ouders/wettelijke vertegenwoordiger.

M0vactor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Je hebt het recht om in te zien welke gegevens wij over jou hebben geregistreerd. Dit kan echter alleen als deze inzage geen gevolgen heeft voor de privacy van anderen. Je hebt in bepaalde gevallen het recht om je gegevens te laten verbeteren of te wissen. We kunnen jouw gegevens niet wissen wanneer wij een wettelijke plicht hebben om gegevens te bewaren. Indien jij jouw gegevens wilt inzien dan wel wijzigen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@movactor.nl. Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en jouw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Movactor zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via: Website: www.movactor.nl, info@movactor.nl, telefoonnummer: 030 – 6033748 Bedrijfsadres: Stadsplein 1a, 3431 LZ Nieuwegein.

Movactor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via 030 – 603 37 48 of via info@movactor.nl

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 18 juni 2020.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wijzigingen

Movactor behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.