Buurtverbinders

Movactor buurtverbinders
Buurtverbinders

Buurtverbinders werken op de buurtpleinen maar ook in de wijk. We hebben veel kennis en ervaring in huis en werken met veel organisaties en buurtbewoners samen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen gezien wordt.

Buurtpleinen

Buurtpleinen zijn laagdrempelige ontmoetingspunten en echt voor en door de buurt. Inwoners organiseren er dan ook zelf activiteiten of werken vanaf het buurtplein aan de leefbaarheid in de wijk. Heb je zelf een goed idee om iets te organiseren of lijkt het je leuk om als vrijwilliger te helpen? Neem dan contact met ons op. Onze buurtverbinders op de buurtpleinen denken graag met je mee.

Opbouwwerk in de wijk

Door meer betrokkenheid in een buurt ontstaat een sterkere samenleving waarin plaats is voor iedereen. Buurtverbinders in de wijk stimuleren gezamenlijke activiteiten, brengen mensen met elkaar in contact en versterken de band tussen buurtbewoners. Zo verbeteren we samen de leefbaarheid in de buurt.

Hoe wij werken
We hebben onze oren en ogen in de wijk goed open. We halen signalen op uit de wijk door middel van buurtbabbels en stadsdialoog. Maar we organiseren ook activiteiten die netwerken verstevigen of verder in kaart brengen.

We werken samen met de wijkcoördinatoren van de gemeente, maar vooral ook met alle andere aanwezigen in de wijk, zoals inwoners, vrijwilligers, organisaties en zorgverleners. Met elkaar onderzoeken we wat er nodig is in de wijk en hoe we dat samen kunnen doen. Alle informatie leggen we vast in wijkplannen. Zo kunnen we goed aansluiten bij de behoeften en krachten van inwoners in de verschillende wijken van Nieuwegein.  

BuurtBabbels

Buurtverbinders komen tijdens BuurtBabbels langs de deur. Tijdens deze gespreksmomenten horen we graag hoe het gaat in de wijk. Wat leeft er allemaal, welke ideeën zijn er en waar is ondersteuning nodig?  

Op dit moment zijn er BuurtBabbels in:

  • Merwestein
  • Galecop
  • Rijnhuizen

Wie zijn wij?

Bette van Lunteren

Buurtverbinder Wijk

Galecop, Blokhoeve, Cursus Grip & Glans

Christel Verdoorn

Coördinator SJS & Welzijnscoach

Servicepunt, Rechtswinkel, Maximaal Gezond, Welzijn op Recept

Emma van Loon

Stagiair

Stagiair Social Work

Fenna Degen

Buurtverbinder Buurtplein/Wijk

Buurtplein Zuid

Gerlinde Besten

Welzijnscoach

Maximaal Gezond, Welzijn op Recept

Henja van Diermen

Welzijnscoach

Maximaal Gezond, Welzijn op Recept

Kim Slingerland

Welzijnscoach

Maximaal Gezond, Welzijn op Recept

Marjolijn van Leeuwen

Buurtverbinder Wijk

Zandveld, Hoog Zandveld, Fokkesteeg, Vreeswijk, Lekboulevard, Ondernemingsraad

Nadia Abouzia

Buurtverbinder Wijk

Batau Noord, Batau Zuid, Betere Buurten

Ronald Laurens

Buurtverbinder Wijk

Doorslag, Jutphaas, Wijkersloot, Merwestein, Stadscentrum, Ondernemingsraad

Projecten & programma's

Onze professionals werken intensief samen in de wijken van Nieuwegein. Zelfstandig of in samenwerking met collega’s of externe partners. Op dit moment participeren we in de volgende projecten, programma’s en samenwerkingsverbanden:

Lijfstyle Overleg

Het netwerkoverleg waarin we zorg en welzijn bij elkaar brengen en met elkaar de uitdagingen aanpakken rondom een gezonde leefstijl.

Lees meer

Recreatieve Activering

Recreatieve Activering In elke wijk organiseren we samen met onze partners dagactiviteiten, onder andere op de buurtpleinen. Speciaal voor bewoners…

Lees meer

Nieuws | Buurtverbinders