Recreatieve Activering

In elke wijk organiseren we samen met onze partners dagactiviteiten, onder andere op de buurtpleinen. Speciaal voor bewoners die actief willen zijn en daarbij wat ondersteuning nodig hebben. 

Over dit project

De gemeente Nieuwegein staat voor een inclusief aanbod van activiteiten bij mensen in de buurt. Zo kan iedereen meedoen en een geschikte activiteit vinden. Recreatieve Activering Nieuwegein biedt in elke wijk dagactiviteiten, speciaal voor bewoners die actief willen zijn en daarbij ondersteuning kunnen gebruiken.

Misschien weet je niet waar je moet zijn, wat je zou willen doen of vind je het spannend om zomaar bij een groep aan te sluiten. Ook als je wat extra zorg en begeleiding nodig hebt, kun je terecht bij Recreatieve Activering Nieuwegein. Bijvoorbeeld als je wat vergeetachtig wordt of als je al een tijd thuiszit en ritme wil opbouwen.

Samenwerking
Movactor werkt nauw samen in deze pilot en verwijst inwoners door wanneer er meer professionele zorg nodig is dan onze eigen Dagactiviteiten kunnen bieden. We voeren intakegesprekken en hebben een faciliterende rol en participeren in de visieontwikkeling van de gemeente met betrekking tot recreatieve activering.

Andere partners zijn WIJ 3.0, Abrona, InteraktContour, Leger des Heils, Lister, Reinaerde en Santé Partners.

Meer informatie

Contactpersoon

Remy van Engelen

Teamleider Buurtpleinen en Facilitaire Zaken
Contactpersoon

Mariska Eiflaar

Buurtverbinder Dagactiviteiten
Contactpersoon

WIJ 3.0 RA | Sarah Hockers

Lokale organisatie