Betere Buurten | Muntenbuurt

Betere Buurten is een project waarvan de buurt opknapt. In de Muntenbuurt werken we samen met inwoners aan veiligheid, gezondheid en meedoen voor iedereen. 

Over dit project

Betere Buurten is een project waarvan de buurt opknapt. Dat doen we door de straten, het groen, de bankjes en speeltoestellen op te knappen en door samen aan de slag te gaan om gezonder en sterker te worden.We werken samen met de inwoners: hoe zorgen we met elkaar voor een buurt die bij je past, nu en in de toekomst?

De Muntenbuurt is onderdeel van de Regiodeal. In deze buurt werken inwoners met verschillende partners aan gezondheid, veiligheid en meedoen voor iedereen.

Rol van Movactor 

De Muntenbuurt is onderdeel van de Regiodeal. In deze buurt werken inwoners met verschillende partners aan gezondheid, veiligheid en meedoen voor iedereen. Onze opbouwwerkers ondersteunen inwoners bij de realisatie van hun initiatieven, zoals het Oranjefeest en een bewonersbijeenkomst met het RIVM. Daarnaast maken zij o.a. deel uit van:

  • Het Doe-Team, bestaande uit professionals en bewoners
  • Opschoongroep Muntenbuurt
  • Samen Op Straat (SOS) Team Muntpunt
  • de huis-aan-huisaanpak Energieboxen i.s.m. Woonin

Ook ons Jongerenwerk participeert in de Muntenbuurt, o.a. door het organiseren van voetbal- en basketbalactiviteiten. Zij maken verbinding met jongeren in de wijk en halen op wat hun behoeftes zijn. Verder activeren zij de doelgroep om mee te denken over wat ze graag in hun wijk zouden zien.

Partners 
O.a. Gemeente Nieuwegein