Maximaal Gezond (Welzijn op Recept)

Als mensen zich niet goed voelen, gaan ze vaak naar de huisarts. Toch is er niet voor elke klacht een medische oplossing. Bij Maximaal Gezond Nieuwegein zoeken we naar andere manieren om mensen gezondheid en geluk te laten ervaren.

Over dit project

Maximaal Gezond is er voor mensen met psychosomatische/lichamelijke klachten, waaraan andere oorzaken dan (alleen) medische ten grondslag liggen. Denk bijvoorbeeld aan ongewenste eenzaamheid, schulden, stress door uitzichtloze leefsituatie, het niet (goed) spreken van de Nederlandse taal, onverdraagzaamheid in de woonomgeving of uitzichtloze werkloosheid.

Hoe het werkt
Soms is het lastig om zelf een manier te vinden om je weer beter te gaan voelen. Maximaal Gezond Nieuwegein helpt hierbij. Samen zoeken we naar hoe iemand weer plezier kan beleven, een bijdrage kan leveren, of weer sociale contacten kan opdoen. Meedoen, waardering krijgen, jezelf kunnen ontwikkelen… op basis van wat iemand belangrijk vindt in het leven gaan we op zoek naar wat past. Het kan vrijwilligerswerk zijn, een activiteit of iets anders dat aansluit bij de interesses van de persoon.

Verwijzen
Zorgverleners kunnen mensen met (lichte) psychosomatische/lichamelijke klachten verwijzen naar Maximaal Gezond Nieuwegein. Stuur daarvoor een beveiligde e-mail naar maximaalgezond@movactor.nl  Meer informatie over het proces van doorverwijzen is te vinden in de routekaarten voor huisartsen en overige zorgverleners: 

Meer informatie

Contactpersoon

Henja van Diermen

Welzijnscoach
Contactpersoon

Gerlinde Besten

Welzijnscoach
Contactpersoon

Kim Slingerland

Welzijnscoach
Contactpersoon

Christel Verdoorn

Coördinator SJS & Welzijnscoach