Jongeren Perspectief Fonds

Te veel jongeren worden in hun perspectief belemmerd door schuldenproblematiek. Hierdoor komen zij niet verder in hun leven. De JPF-aanpak zorgt ervoor dat jongeren schulden(zorg) vrij zijn én werken aan hun perspectief. 

Over dit project

Er zijn veel jongeren met schulden en dit aantal blijft toenemen. Reguliere schuldhulpverlening is vaak niet passend voor jongeren. Dit komt bijvoorbeeld door het ontbreken van een stabiel inkomen of vanwege een instabiele situatie waar de jongere in vast zit. Het hebben van schulden staat het perspectief van jongeren in de weg, waardoor zij niet verder komen in hun leven. De JPF-aanpak is een schuldenaanpak die wel aansluit bij jongeren én die bewezen effectief is.

Zo werken we

Het is de kracht van het JPF dat je kan doorzetten en ultiem maatwerk kan bieden. De ruimte die nodig is om aan het perspectief te werken van de jongere ontstaat door het snel schulden(zorg)vrij te maken van de jongere. Het JPF biedt een 2-jarig begeleidingstraject met een op maat samengesteld perspectiefplan. Het is een integrale aanpak op verschillende leefgebieden met een persoonlijke trajectbegeleider en schuldregelaar. De schuld van de jongere wordt kwijtgescholden in ruil voor een maatschappelijke tegenprestatie die kan bestaan uit opleiding, stage of een andere passende tegenprestatie. Soms wordt de schuld deels terugbetaald afhankelijk van de financiële situatie van de jongere.

Samenwerkingspartners

Jeugd & Jongerenwerk werkt hierin samen met 4 YOUth Nieuwegein, WIL Lekstroom en Stichting Jongeren Perspectief Fonds.

Aanmelden 
Ken je een jongere die geholpen zou zijn met onze aanpak? Neem contact met ons op: 

Meer informatie

Contactpersoon

Nino Hensen

Jongerenwerker
Contactpersoon

Cindy Koomans

Jongerenwerker
Contactpersoon

Jacqueline Feith

Teamleider Gezond & Wel