Project Kruispunt

Project Kruispunt biedt jongeren een levendige en aantrekkelijke ontmoetingsplek om te ontdekken, jezelf te zijn, creatief te uiten en aspiraties na te jagen.  Van ‘The Dungeon’ naar ‘Kruispunt City’!

Over dit project

In Nieuwegein staan veel jongeren op een kruispunt in hun leven, zoekend naar richting en ruimte om hun identiteit te vormen en te groeien. Ontmoetingsplekken voor jongeren zijn er echter nauwelijks, en activiteiten die worden aangeboden in de ”traditionele omgeving” sluiten vaak niet voldoende aan bij hun dynamische levensstijl en unieke (culturele) interesses, talenten en/of dromen. Hierdoor blijven hun talenten onontdekt en hun dromen onvervuld. Project Kruispunt begon in 2022 als creatieve broedplaats aan de Edisonbaan in Nieuwegein. Vanaf 2024 is de Workshopfabriek, gelegen in het stadscentrum, ons nieuwe thuis.

Locatie & openingstijden

Locatie City | Workshopfabriek, Raadstede 80 Nieuwegein (CityPlaza)
Iedere woensdag en donderdag van 17:00 – 21:00 uur

Locatie Doorslag | Chill Out, Parelduiker 13 Nieuwegein (Buurtplein Doorslag)
Elke dinsdag en woensdag van 14:00 – 18:00 uur 

Zo werken we

Onze aanpak is eenvoudig: wij zijn waar de jongeren zijn. We lopen op scholen, in de wijken, de bibliotheek en bij verenigingen. We gaan de dialoog aan, brengen hun leefwereld in kaart en vertalen dit naar programma’s en activiteiten die hen aanspreken en verder brengen. Dit betekent dat we niet alleen programma’s en activiteiten aanbieden, maar dat we een partnerschap aangaan met de jongeren zelf, hen begeleiden en ondersteunen waar nodig en samen bouwen aan een sterke, veerkrachtige en duurzame gemeenschap. Door deze aanpak kunnen wij voor hen drempels verlagen op de kruispunten die zij tegenkomen in hun dynamische leven tijdens de zoektocht naar zichzelf.

Het programma van Project Kruispunt is ontworpen om aan te sluiten bij de interesses, talenten en dromen van jongeren, waardoor ze gestimuleerd worden om nieuwe dingen te ontdekken en te experimenteren in een veilige en ondersteunende omgeving. Van kunst en muziek tot technologie, (sociale) media, sport, ondernemen en zelfs koken. De jongeren hebben een belangrijke stem in de invulling van het programma en worden actief betrokken bij het opzetten van evenementen en uitvoeren van de activiteiten. Onze jongerenwerkers werken samen met jongeren die als bruggenbouwers fungeren en samen vormen zij de kern van het project. Naast de activiteiten kunnen jongeren terecht bij de jongerenwerkers voor ondersteuning bij hulpvragen op verschillende leefgebieden.

Samenwerkingspartners

Jeugd & Jongerenwerk werkt  in dit project samen met DE KOM, 4Youth Nieuwegein, het JongerenPerspectiefFonds, Stichting Jezelf Maximaliseren en de Ruilfabriek en is mede mogelijk gemaakt door de Wereldhave.