Zomeracademie Nieuwegein

Zomeracademie Nieuwegein biedt extra onderwijsondersteuning tijdens de zomervakantie. Speciaal voor Nieuwegeinse kinderen van 2,5 tot 13 jaar die op de peuterspeelzaal of op school zitten en een (dreigende) (taal) achterstand hebben. 

Over dit project

De Zomeracademie heeft als doel om het taalniveau van leerlingen op peil te houden tijdens de vakantie. Ook besteden we aandacht aan de rekenvaardigheid. 

Zo werken we

Tijdens de Zomeracademie werken we aan vooraf vastgestelde leerdoelen, die we aanbieden via het EDI-model. We maken gebruik van aantrekkelijke en concrete materialen en zetten ook in op bewegend leren, waarbij leerlingen op een actieve wijze bezig kunnen zijn met de lesstof. Naast de vakinhoudelijke lessen besteden we tijd aan kunsteducatie en bewegingsonderwijs. Hiervoor werken wij samen met diverse partijen uit Nieuwegein.

Belangrijke pijlers

  • Leren Leren en executieve functies voor groep 7/8: het effectief inzetten van deze functies voor leerlingen uit de bovenbouw
  • Overgang PO-VO: onderwijsprogramma gericht op de overgang naar het VO
  • Overgang kleuterklas – groep 3: focus op leerdoelen om de overgang soepel te laten verlopen
  • Samenwerking externe partijen: op het gebied van sport, spel, cultuur en creativiteit
  • Ouderbetrokkenheid: organisatie van ouderbijeenkomsten om hen mede betrokken te maken bij het leerproces van hun kinderen.

Samenwerkingspartners

De gemeente Nieuwegein is met dit initiatief gestart in de coronaperiode van 2020. Dit jaar hebben we drie locaties voor de Zomeracademie: De Beatrixschool-Wijkersloot, De Schouw en De Evenaar.