Buurtplein Zuid

Buurtpleinen weer vaker geopend

Vanaf maandag 10 juli 2023 zijn de buurtpleinen in Nieuwegein weer vaker en langer geopend. De gemeente Nieuwegein heeft de extra capaciteit voor alle buurtpleinen verlengd tot het einde van het jaar. Ondertussen werken Movactor en de gemeente aan een plan van aanpak voor een structurele oplossing. De nieuwe openingstijden staan op movactor.nl/buurtpleinen

In april kondigde welzijnsorganisatie Movactor aan per 1 mei maatregelen te nemen om de veiligheid op de steeds drukker wordende buurtpleinen te garanderen én de hoge werkdruk onder buurtverbinders te verminderen. Deze maatregelen hadden als gevolg dat de deuren van de buurtpleinen minder vaak open konden.

Extra uren welzijn

Naar aanleiding van de maatregelen stelde de gemeente extra capaciteit voor alle buurtpleinen ter beschikking voor de periode mei-juli. Deze extra uren maakten het mogelijk om de openingstijden te verruimen en samen met het team, inwoners en partners te zoeken naar duurzame oplossingen. Deze capaciteit is inmiddels verlengd tot het einde van het jaar. In de tussentijd werken de gemeente en Movactor samen aan een plan van aanpak. Dit plan van aanpak is bedoeld om een stevige, veilige en stabiele situatie op de buurtpleinen te realiseren.

Buurtpleinen in de wijk

Nieuwegein kent vijf buurtpleinen in de wijken Batau, Doorslag, Galecop, Zuid en Zuilenstein (de Componist). Deze buurtpleinen worden druk bezocht: inwoners en professionele organisaties organiseren er activiteiten voor jong en oud en bibliotheek De tweede verdieping heeft er buurtlocaties. Ook is er veel inloop van mensen die gezellig binnenkomen voor een praatje of een kop koffie. Daarnaast zijn er veel initiatieven die ervoor zorgen dat steeds meer mensen, ook mensen met een kwetsbaarheid, de buurtpleinen weten te vinden.

Meer informatie

De nieuwe openingstijden vind je hier. Heb je vragen over alle veranderingen? Of een idee of suggestie? Spreek de buurtverbinder aan op het buurtplein of neem contact op met ons.