Buurtplein Batau

Dit verandert er vanaf 1 mei op de buurtpleinen

Vanaf 1 mei voert Movactor een aantal veranderingen door op de buurtpleinen. Dit is nodig om nu en in de toekomst buurtpleinen te kunnen bieden waar alle inwoners zich welkom en veilig voelen. Maar wat verandert er precies? Bart Koenders, directeur van Movactor legt het uit.

Nieuwegein kent 5 buurtpleinen in de wijken Batau, Doorslag, Galecop, Zuid en Zuilenstein (de Componist). Deze buurtpleinen worden druk bezocht: inwoners en professionele organisaties organiseren er activiteiten voor jong en oud en bibliotheek De tweede verdieping heeft er buurtlocaties. Ook is er veel inloop van mensen die gezellig binnenkomen voor een praatje of een kop koffie. Daarnaast zien we veel initiatieven die ervoor zorgen dat steeds meer mensen, ook mensen met een kwetsbaarheid, onze buurtpleinen weten te vinden.

Het wordt steeds drukker op de buurtpleinen

Welzijnsorganisatie Movactor is verantwoordelijk voor de buurtpleinen en ziet deze positieve ontwikkeling ook. “We zijn ontzettend blij dat er zo veel te doen is op de buurtpleinen,”, vertelt directeur Bart Koenders van Movactor. “Het betekent dat onze inwoners steeds meer samen in de wijk organiseren en de verbinding zoeken met elkaar.”

Het vraagt dan ook meer ondersteuning en begeleiding van de organisatie, die volgens afspraak met de gemeente een beperkt aantal uren kan inzetten op het buurtplein. “In die uren moeten we aanwezig zijn op het buurtplein en inwoners en activiteiten ondersteunen. Maar ook overleggen met collega’s en de kwaliteit van de buurtpleinen waarborgen. Of juist extra aandacht besteden aan kwetsbare inwoners die dat hard nodig hebben. En dat lukt met de beschikbare uren op een druk buurtplein niet goed.”

Het afgelopen jaar hebben de buurtverbinders van Movactor de schouders eronder gezet om, met de inzet van de gastenteams, (bijna) alle dagen open te zijn en zoveel mogelijk initiatieven een plek te bieden en te begeleiden. “Dit bleek geen houdbare situatie, met ziekteverzuim en personele wisselingen tot gevolg. In maart werd duidelijk dat er maatregelen genomen moesten worden. En dat hebben we dan ook direct gedaan.”

Dit verandert er per 1 mei

  • De openingstijden van de buurtpleinen voor inloop zijn aangepast met aanwezigheid van een buurtverbinder
  • Tot en met augustus  worden geen nieuwe initiatieven opgestart
  • Maximaal 1 inwonersinitiatief tegelijk op een locatie

Een veilig buurtplein voor iedereen

Er waren twee belangrijke redenen om tot maatregelen te komen: een gezond werkklimaat voor de buurtverbinders én de constatering dat de sociale veiligheid op de buurtpleinen onder druk is komen te staan. Bart legt uit: “Hierbij moet je denken aan discriminatie of verbale agressie. Maar ook (online) pestgedrag of uitsluiting. We zien ouders die zich niet welkom voelen, inwoners die materialen van andere inwoners beschadigen of een agressieve toon aanslaan waardoor andere bezoekers zich niet prettig voelen.” De aanwezigheid van de buurtverbinder is dan echt nodig. Om gastenteams bij te staan, direct in te grijpen, gesprekken te voeren of initiatieven voor een langere periode te begeleiden. “Mensen doen het vaak niet eens bewust. En dan kom je met begeleiding of een passende training een heel eind. Maar die begeleiding kost wel veel tijd.”

Per maand zijn er zo’n 5 situaties op de buurtpleinen die direct aandacht vragen van de buurtverbinder of andere collega’s. Het aantal signalen dat Movactor bereikt is hoger.

Aangepaste openingstijden

In afstemming met onze buurtverbinders, inwoners en gastenteams is gezocht naar oplossingen waarbij nagenoeg alle bestaande initiatieven door kunnen gaan. De grootste verandering zit hem dan ook in het aantal uren voor open inloop. Movactor besloot dat dit alleen kan als er ook een buurtverbinder aanwezig is. Bart: “Tijdens de open inloop staan onze deuren wagenwijd open. Iedereen is dan welkom voor een praatje of een kop koffie. Inwoners lopen in en uit en initiatieven vinden plaats. Precies waar het buurtplein voor bedoeld is. Maar dat zijn ook de momenten dat de buurtverbinder regelmatig moet ingrijpen.”

Bekijk hier de nieuwe openingstijden >>

Onderwerp van gesprek in de stad

De ontwikkelingen op de buurtpleinen zijn onderwerp van gesprek in de stad. De organisatie ontvangt zowel kritiek als begrip. In april organiseerde Movactor daarom op elk buurplein een informatiebijeenkomst. Met name het onderwerp sociale veiligheid bleek een lastig thema. “In eerste instantie was op alle pleinen de reactie: ‘dat gebeurt hier niet’. Maar als je dan napraat, blijkt dat toch veel inwoners hun ervaringen hebben.” Uiteindelijk liepen de meeste aanwezigen weg met begrip voor de situatie. Maar kritische noten waren er natuurlijk ook. “Met deze inwoners blijven we in gesprek. En voor vrijwel alle initiatieven is inmiddels een passende oplossing gevonden.”

In overleg met de gemeente

Movactor is goed in overleg met de gemeente. “We zijn constructief in gesprek en weten elkaar te vinden. We hebben beide de behoefte om te streven naar verbeteringen en naar uitgangspunten die passen bij een buurtplein.” Zo kreeg de organisatie voor een periode van 3 maanden extra uren toegezegd. “Dat is ontzettend fijn. Hierdoor kregen we de ruimte voor een aantal creatieve oplossingen. Én konden we de openingstijden voor de buurtpleinen alweer verruimen.”

De maatregelen gaan in op 1 mei en duren in eerste instantie tot eind augustus. In de zomer worden de maatregelen geëvalueerd en gaan de gemeente en Movactor in gesprek over de toekomst. Het doel hiervan is het realiseren van duurzaam veilige en gezonde buurtpleinen vanaf 2025 die aansluiten bij de groeiende vraag van de samenleving.

Meer informatie

Heb je vragen over alle veranderingen? Of heb je een idee of suggestie? We horen het graag. Spreek de buurtverbinder aan of neem contact met ons op via info@movactor.nl