Project X opent nieuwe jongerenlocatie op CityPlaza

Vrijdag 5 januari opende Project X een nieuwe jongerenlocatie: Kruispunt City in de Workshopfabriek. Wat is het en wat kun je er doen?  

Project X begon in 2022 als creatieve broedplaats aan de Edisonbaan in Nieuwegein. Vanaf 2024 is de Workshopfabriek, gelegen in CityPlaza, de nieuwe locatie: Kruispunt City. Op deze plek kunnen jongeren samen muziek maken, workshops volgen en elkaar ontmoeten. De opening was een bijzondere gelegenheid waarbij de jongeren en ‘bruggenbouwers’ van Project X centraal stonden. Hun persoonlijke verhalen en ervaringen benadrukten het belang van Kruispunt City als een cruciale plek voor groei en ontwikkeling.

“Nieuwegein heeft behoefte aan gemeenschapszin. Samen zijn, ervaren en dingen doen. Dat geldt voor ouderen en jongeren. Door jongeren een ruimte te bieden om elkaar te ontmoeten, zichzelf te laten ontdekken, voor talentontwikkeling en hen perspectief te bieden, levert Project X met Kruispunt City hier een mooie bijdrage aan.” – Guido Bamberg, Wethouder Jeugd, WMO, Armoedebeleid en Laaggeletterdheid

Dit is er te doen op Kruispunt City in de Workshopfabriek

Het programma sluit aan bij de interesses, talenten en dromen van jongeren, waardoor ze gestimuleerd worden om nieuwe dingen te ontdekken en te experimenteren in een veilige en ondersteunende omgeving. Van kunst en muziek tot technologie, (social)media, sport, ondernemen en zelfs koken. Jongeren hebben een belangrijke stem in de invulling van het programma en worden actief betrokken bij het opzetten van evenementen en het uitvoeren van de activiteiten.

Naast de activiteiten kunnen jongeren terecht bij de jongerenwerkers van Jeugd & Jongerenwerk Nieuwegein voor ondersteuning bij hulpvragen op verschillende leefgebieden.

  • Muziekstudio op de bovenste verdieping van de Workshopfabriek (onder begeleiding van Jeugd & Jongerenwerk Nieuwegein)
  • Ruimtes voor ontmoeting en workshops

Waar en wanneer

  • Workshopfabriek, Raadstede 80 Nieuwegein (CityPlaza)
  • Iedere donderdag en vrijdag van 17:00 – 21:30 uur

“Mijn rol is om jongeren niet alleen een beeld van hun toekomst te geven, maar ook een thuisgevoel, een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Ze vragen zich vaak af: ‘Wat kan ik eigenlijk?’ Ik ben hier om ze te ondersteunen en perspectief te bieden, zodat ze door muziek ontdekken wat ze kunnen en wie ze willen zijn.” – Sinclair, bruggenbouwer

Samenwerkende partners

Jeugd & Jongerenwerk Nieuwegein is onderdeel van Movactor en vormt samen met de bruggenbouwers de kern van het project. Samenwerkingspartners zijn DE KOM, 4Youth Nieuwegein, het JongerenPerspectiefFonds, Stichting Jezelf Maximaliseren, de Ruilfabriek en Wereldhave. 

Lees meer over dit project >>