Onderwijskansenbeleid

Binnen het Onderwijskansenbeleid heeft de educatief gebiedsverbinder een actieve rol in het versterken van de ouderbetrokkenheid ten aanzien van de taalontwikkeling van het kind.

Over dit project

Een optimale schoolloopbaan voor alle kinderen, van begin tot eind. Zodat zij een diploma halen en succesvol kunnen meedoen in de maatschappij. Dat is wat Nieuwegein wil bereiken via het Onderwijskansenbeleid (OKB).

De doelen van het Onderwijskansenbeleid zijn:

  • Ouders meer betrekken bij de ontwikkeling van hun kind met informatie en activiteiten
  • Meer kwetsbare kinderen bereiken en laten profiteren van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
  • Een betere overgang van de voorschoolse naar de (vroeg)schoolse periode. Bijvoorbeeld door een overdrachtsformulier in te zetten
  • Deskundigheid bevorderen van professionals die te maken hebben met de doelgroep
  • Samenwerking verbeteren tussen de professionals
  • VVE en peuteropvang blijven verbeteren in een veranderende maatschappij

Educatief Gebiedsverbinder 

Onze educatief gebiedsverbinder heeft een actieve rol in het versterken van de ouderbetrokkenheid ten aanzien van de taalontwikkeling van het kind. Dit door de ouders actief vaardigheden en uitwisselingsmogelijkheden aan te bieden gericht op het versterken van netwerken en eigen krachten.

De gebiedsverbinder werkt hierin nauw samen met de gebiedsverbinder onderwijs, de gemeentelijk beleidsmedewerker OKB en de coördinator OKB en het OKB-platform, denk daarbij aan sociale partners in de stad,  kinderopvang, basisscholen, de bibliotheek, Geynwijs en het consultatiebureau.

Taalrijke stad

Uit onderzoek is bekend hoe belangrijk het is om al op jonge leeftijd met kinderen te praten, liedjes te zingen en spelletjes te spelen. Toch is taalrijk opvoeden niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Nieuwegein zetten verschillende organisaties zich daarom in voor een taalrijke stad, door ouders te helpen bij een gezonde taalontwikkeling van hun kind.

De taalrijke stad is onderdeel van het Onderwijskansenbeleid. Dat zijn projecten voor kinderen van 2 tot 13 jaar met een risico op een onderwijsachterstand. Zo krijgen zij de kans om deze achterstand te voorkomen, te verkleinen of weg te werken.